Man beidzās alus (lasīt - man bija tikai viens). Nolēmu, ka tagad labs laiks pārkonfigurēt mājas routeri. Biju jauns un naivs un neoptimāli sakonfigurēju virtuālu pfsense - saliku visādus brīžus, kas nav vajadzīgi. Redzēsim, vai es gadienā pats sevi neizlokošu ārā

Domā lielos vilcienos ir šāda - man tīkliņš ir sadalīts segmentos ar VLANiem un gribās pārtaisīt, ka routerī viens tīkla interfeiss atbilstu vienam segmentam. Traffiks nāktu bez VLAN tagiem, virtuālais svičs jau to izpakojis.

Gribu samazināt arī v-sviču skaitu, lasīju, ka īsti nav vēlams bez vajadzības n-tos svičus taisīt

Show thread

Routers ir OK sataisīts, jāpārslēdz pāris VM tagad, bet tas jau elementāri.

jāatzīst, ka bik aplauziens sanāca ar Supermicro IPMI konsoli. Šamā kkādā Java appletā vai kur taisīt, nedabūju strādājam. Būs kkad nākotnē jāpapēta.

Show thread

lol, aizmirsu hyper-v serverim IP addresses nomainīt
Tīkls iet, bet tam netieku klāt. Rīt pa dienu jāpieliek pie monitora un jāpabeidz.

Show thread

huh, lasīt jāiemācās - Supermicro ir arī HTML5 konsole, ne tikai Java. Līdz ar to, es vēl aizvien tieku visām klāt 👍

Show thread
Sign in to participate in the conversation
XD

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!