how the hell I remember about this gif just now?! what a wasted year....

Me checking Acer X35 ultra wide monitor prices. Hint: it's ~2600€

18. diena pašizolācijā.

Rīts ir sācies ar vēlmi nestrādāt un iet ārā. Vainoju pulksteņa grozītājus.

Ir pagājušas div nedēļas, kopš saeļļoju vēlo. Vakar skatījos jūtūb, kur kadrs vienā pēcpusdienā iemācās bunny hop. Es māku pacelt priekšu, aizmuguri un britu banny hop (abi rati vienlaicīgi atraujas no zemes) - pamatlietas īstajam bunny hop. Vajag tik praktizēties.

Ar manu desmit gadus veco CPU (pirmās paaudzes i5-760) un septiņus gadus veco midrange GPU (GeForce GTX660) jaunais ar low grafiku griežas ar 15 kadriem sekundē. Sajūta tāda, ka viss notiek zem ūdens - viss tik lēnu un ar aizturi :D Būs vien jāpagaida līdz šito varēs spēlēt (if ever).

I'm watching The Two Popes. The titular popes just got wine. Let's see whether the movie turns into another The Lighthouse...

Eh, džīzaz - nākmareiz, kad lieku muzonu bērniem, jāatceras ieslēgt Private Session (facepalm)

Oh crap! Mans disku masīvs neslēdzas iekšā. Internetos lasu, ka bieži vien pietiek tikai ar PSU nomaiņu. Redzēs...

XD

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!