Finally got WHfB Dual Enrollment working in a lab. Additionally to "Allow enumeration of emulated smart cards for all users" I also had to enable "Enumerate administrator accounts on elevation" too and make the privileged account member of local Administrators directly. Previously the account was in a group that was member of the local Administrators group.

docs.microsoft.com/en-us/windo

how the hell I remember about this gif just now?! what a wasted year....

This is second time when Win Server after updates marks network as public instead of domain joined. Had to reset DNS suffix and restart it:

Get-NetAdapter -InterfaceIndex $x | Set-DNSClient -ConnectionSpecificSuffix $suffix -UseSuffixWhenRegistering $false; Get-NetAdapter -InterfaceIndex $x | Restart-NetAdapter

huh, Donnie Darko vakar apritēja 20 gadu jubileja. Gribēju atrast kkur noklīdušo pirmo @empiremagazine@twitter.com numuru, kuru nopirku. Tajā bija pagarš raksts, kurš motivēja sameklēt internetos filmu un nostīties, citādi par tādu neko nezinātu.

lol, fizmati.lv WAP lapa vēl aizvien funkcionē. Var WAPiski palasīt jaunumus vai, kas daudz svarīgāk, nokačāt zvanu melodijas - Freestyler tur turās topā 🤩

Hmmm... man tikai tagad, kādus divdesmit piecus gadus vēlāk, pieleca, ka mums laukos bija tikai sieviešu kārtas mājlopi - sieviešu kārtas govis, sieviešu kārtas ķēve, sieviešu kārtas aitas.

Nu lūk, šādā sakarā, man nav ne mazākās nojausmas kā, piemēram, vīriešu kārtas zirgs pačurā... I guess, it's time for Youtube(?)

..and this is why client side access checks are bad.

Show thread

Me checking Acer X35 ultra wide monitor prices. Hint: it's ~2600€

Nesaprotu, vai cilvēki, kuriem sekoju Mastodonā, nepostē bildes jau div nedēļas, vai arī manam serverim vēl aizvien ir problēmas ar attachmentu apstrādi

huh, lasīt jāiemācās - Supermicro ir arī HTML5 konsole, ne tikai Java. Līdz ar to, es vēl aizvien tieku visām klāt 👍

Show thread

lol, aizmirsu hyper-v serverim IP addresses nomainīt
Tīkls iet, bet tam netieku klāt. Rīt pa dienu jāpieliek pie monitora un jāpabeidz.

Show thread

Routers ir OK sataisīts, jāpārslēdz pāris VM tagad, bet tas jau elementāri.

jāatzīst, ka bik aplauziens sanāca ar Supermicro IPMI konsoli. Šamā kkādā Java appletā vai kur taisīt, nedabūju strādājam. Būs kkad nākotnē jāpapēta.

Show thread

Domā lielos vilcienos ir šāda - man tīkliņš ir sadalīts segmentos ar VLANiem un gribās pārtaisīt, ka routerī viens tīkla interfeiss atbilstu vienam segmentam. Traffiks nāktu bez VLAN tagiem, virtuālais svičs jau to izpakojis.

Gribu samazināt arī v-sviču skaitu, lasīju, ka īsti nav vēlams bez vajadzības n-tos svičus taisīt

Show thread
Show more
XD

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!